Czym jest hybrydowa instalacja fotowoltaiczna?

Istnieją trzy typy instalacji fotowoltaicznych - można stworzyć system on-grid (podłączony do sieci), całkowicie odłączyć się od sieci (off-grid) lub stworzyć system hybrydowy. Instalacja hybrydowa ma miejsce, gdy mamy połączenie z zewnętrzną siecią energetyczną, a także własny system akumulatorowy do przechowywania nadmiaru energii. Energia słoneczna pochłaniana przez panele słoneczne przechodzi przez falownik, aby wytworzyć użyteczną energię elektryczną. Stamtąd prąd trafia do odbiorników domowych, akumulatorów lub do sieci. Zaletą hybrydowego systemu solarnego jest to, że będziemy mieć zasilanie niezależnie od pracy sieci energetycznej. W znacznej większości przypadków, praca systemu wygląda następująco: Podczas dnia, gdy panele produkują energię: - priorytetowo zasilane są bieżące odbiorniki domowe, - nadwyżka produkcji energii z paneli fotowoltaicznych zostaje skierowana do akumulatorów,

- po całkowitym naładowaniu akumulatorów dalsza nadwyżka produkcji kierowana jest do sieci energetycznej. Po zachodzie słońca lub w pochmurne dni: - energie zgromadzona w akumulatorach zużywana jest na zasilanie odbiorników domowych,

- po osiągnięciu granicznego punktu rozładowania (całkowitego lub do pewnego poziomu, aby zachować zapas energii na wypadek braku zasilania z sieci), system przełącza się na zasilanie z sieci, dopóki produkcja z instalacji fotowoltaicznej nie będzie w stanie pokrywać bieżącego zapotrzebowania.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj