Fotowoltaika a brak prądu w sieci

Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci muszą zgodnie z prawem zostać wyłączone, jeśli będzie przerwa w dostawie prądu w sieci energetycznej. Jest to spowodowane wymaganiami bezpieczeństwa dla serwisantów prowadzących pracę związane z infrastrukturą sieci energetycznej. Muszą oni być w stanie robić to bezpiecznie, bez energii słonecznej docierającej do sieci podczas konserwacji i naprawy podzespołów sieci. Produkowana energia elektryczna, jeśli zostanie doprowadzona z powrotem do linii energetycznej, może stanowić zagrożenie dla personelu serwisowego. Dlatego też, gdy jest przerwa w dostawie prądu, będziesz pozbawiony zasilania mimo iż Twoja instalacja nadal mogłaby produkować energię. Instalacja fotowoltaiczna włączy się automatycznie, gdy energia wróci do sieci. Jeśli jednak do systemu słonecznego jest podłączony inwerter hybrydowy, to w zależności od konfiguracji instalacja może przechodzić w tryb pracy wyspowej (off-grid), a odbiorniki w domu mogą nadal być zasilane poprzez energię zgromadzoną w akumulatorach. Systemy hybrydowe stają się co raz bardziej popularne ze względu na dużą ilość korzyści, które ze sobą niosą.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj