Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej do naładowania akumulatorów. Przechowują one energię wytwarzaną przez panele słoneczne, skąd bezpośrednio lub po konwersji w prąd zmienny trafia ona do urządzeń elektrycznych. Systemy off-grid stosowane są głównie na obszarach, gdzie nie ma dostępu do publicznej sieci energetycznej lub dostęp do niej jest utrudniony. Instalacje te wyposażone są zazwyczaj w dodatkowy generator, który podczas niekorzystnej pogody stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla autonomiczności instalacji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj

Czym jest hybrydowa instalacja fotowoltaiczna?

Istnieją trzy typy instalacji fotowoltaicznych - można stworzyć system on-grid (podłączony do sieci), całkowicie odłączyć się od sieci (off-grid) lub stworzyć system hybrydowy. Instalacja hybrydowa ma