Instalacja fotowoltaiczna nie oddaje do sieci

Najczęściej spotykanym problemem, przez który instalacja fotowoltaiczna nie oddaje energii do sieci jest zbyt wysokie znajdujące się w niej napięcie. Jeżeli w okolicy znajduje się duża ilość instalacji fotowoltaicznych, w okresach mocnego nasłonecznienia co raz częściej występować będą problemy z przepełnieniem sieci energetycznej. Jest to związane z nadwyżkami produkcji w stosunku do energii pobieranej na każdej z faz. Jeżeli przekroczona zostanie granica 253V na fazie, falownik fotowoltaiczny musi ograniczyć produkcję i przestać eksportować energię. Podczas przyłączania instalacji prosumenckiej, zakład energetyczny wymaga, aby dołączany do sieci falownik spełniał określone kryteria. Jednym z nich jest automatyczne rozłączenie instalacji prosumenckiej w przypadku, gdy napięcie sieci przekroczy wspomniane wcześniej 253V. Do niedawna ilość przypadków takiego rozłączania systemów PV w Polsce była dość znikoma, jednak z powodu ogromnej liczby dołączanych instalacji prosumenkich problem ten występuje co raz częściej i w co raz większej ilości miejsc w Polsce. Sposobem na ciągłą, nieprzerwaną pracę instalacji fotowoltaicznej przez cały rok jest stosowanie systemów magazynowania energii i instalacji hybrydowych. Dzięki temu nasza domowa elektrownia staje się jednostką mniej zależną od zewnętrznych czynników i możemy w pełni wykorzystywać jej potencjał. Ponadto dostajemy dodatkowe funkcje takie jak zwiększona autokonsumpcja i zasilanie awaryjne (w przypadku braku prądu w sieci energetycznej).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj