Jaka jest użyteczna pojemność akumulatora?

Użyteczna pojemność akumulatora zależy od technologii w jakiej został wykonany. Jest to iloczyn jego całkowitej pojemności i zalecanej przez producenta głębokości rozładowania. W systemach off-grid najczęściej stosuje się dwa typy baterii: - kwasowo-ołowiowe - producenci zalecają głębokość rozładowania (DoD) w granicach 30 - 50%. Biorąc pod uwagę akumulator 12 V 120 Ah o pojemności całkowitej ok. 1440 Wh, jego użyteczna moc będzie mieściła się w przedziale od 432 do 720 Wh. - litowo-jonowe - producenci zalecają głębokość rozładowania (DoD) w granicach 70 - 90%. Biorąc pod uwagę akumulator 12 V 120 Ah o pojemności całkowitej ok. 1440 Wh, jego użyteczna moc będzie mieściła się w przedziale od 1008 do 1296 Wh. Istotnymi parametrami przy doborze akumulatorów są także: - ilość cykli w zależności od głębokości rozładowania, - pojemność w zależności od prądów rozładowania, - pojemność w zależności od temperatury otoczenia.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj