Off-grid co to znaczy?

Zaktualizowano: cze 17

Angielskie słowo „grid” oznacza „sieć” i odnosi się do publicznej sieci elektrycznej. „Off-grid” odnosi się do pracy bez sieci, tj. gdy system jest autonomiczny. System off-grid oznacza całkowite odłączenie domu od krajowej sieci energetycznej i poleganie wyłącznie na energii wyprodukowanej ze źródeł takich jak fotowoltaika, turbiny wiatrowe, generator spalinowy itp. W przypadku typowych instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych on-grid, system jest przyłączany do sieci energetycznej, do której oddawane są nadwyżki produkcji. W off-grid natomiast, wyprodukowana energia gromadzona jest w akumulatorach, które stanowią dla domu bufor na okres bezsłoneczny/bezwietrzny. Pozwala to na uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej i dostarczenie energii do obiektów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Instalacje tego typu stosuje się także w miejscach, w których sieć energetyczna charakteryzuje się częstymi przerwami w dostawach prądu lub ze względu na przepełnienie sieci nie ma możliwości oddawania do niej nadwyżek produkcji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj