Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie:

Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć się w pełni funkcjonalną własną instalacją.


Brak opłat za prąd:

Dzięki odcięciu się od sieci energetycznej nie ma konieczności opłacania stałych składek sieci energetycznych. Ogranicza to opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej do zera.


Łatwa instalacja:

Do założenia instalacji off-grid nie potrzeba wykwalifikowanych monterów. System można z powodzeniem zamontować samemu przy pomocy podstawowych narzędzi. Ogranicza to dość znacznie całkowity koszt inwestycyjny.


Dostęp do energii elektrycznej tam, gdzie nie ma sieci energetycznej lub jest mocno zawodna:

Wszędzie tam, gdzie są problemy z energią elektryczną bądź nie ma jej wcale, systemy off-grid zapewniają stały dostęp do prądu.


Czysta energia i ochrona środowiska:

Znaczna część energii w sieci elektrycznej pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii. Korzystając z instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej ograniczamy ślad węglowy, który powstałby przy korzystaniu z konwencjonalnych źródeł energii.


Niezakłócona produkcja instalacji fotowoltaicznej:

W związku z nieprzystosowaniem infrastruktury energetycznej w Polsce pod co raz większą liczbę instalacji fotowoltaicznych, znacznie ograniczane są ich możliwości. W niektórych regionach Polski sieć jest przepełniona, w związku z czym napięcie w niej rośnie i produkcja z instalacji fotowoltaicznych nie jest przyjmowana. W systemie off-grid z magazynem energii całość produkcji nie przechodzi przez sieć - jest zużywana na potrzeby własne. Dzięki temu maksymalizuje się uzyski z własnej instalacji.

Wady systemów off-grid: Większy koszt inwestycji w porównaniu do instalacji on-grid:

Nieodłącznym elementem instalacji off-grid są akumulatory. Współczesna technologia dość mocno ograniczyła koszty ich produkcji, jednak nadal stanowić one będą ok. 50% całkowitego kosztu inwestycji.


Konieczność przewymiarowania instalacji źródeł odnawialnych:

Z uwagi na losowość występowania źródeł odnawialnych (energia słoneczna i wiatrowa), istnieje konieczność ich przewymiarowania w celu zapewnienia sobie dostatecznej ilości energii w dni o ograniczonych możliwościach produkcji.


Brak możliwości przechowywania dowolnej ilości energii:

Dla indywidualnego prosumenta można założyć, iż sieć energetyczna stanowi magazyn energii o nieskończonej pojemności. W przypadku instalacji off-grid istnieje możliwość przechowywania ilości energii nie większej niż nominalna pojemność zastosowanych akumulatorów. Konieczność wymiany akumulatorów w okresie od kilku do kilkunastu lat:

Każdy typ akumulatora ulega stopniowej degradacji na przestrzeni czasu. W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych (GEL, AGM itp.), okres trwałości w zależności od parametrów eksploatacji waha się w granicach od 1-4 lat. Akumulatory litowo-jonowe w zależności od technologii, w której zostały wyprodukowane, w instalacji fotowoltaicznej mogą pracować nawet ponad 10 lat.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj

Czym jest hybrydowa instalacja fotowoltaiczna?

Istnieją trzy typy instalacji fotowoltaicznych - można stworzyć system on-grid (podłączony do sieci), całkowicie odłączyć się od sieci (off-grid) lub stworzyć system hybrydowy. Instalacja hybrydowa ma