Zalety systemów off-grid

Bezprzerwowe zasilanie:

Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć się w pełni funkcjonalną własną instalacją.


Brak opłat za prąd:

Dzięki odcięciu się od sieci energetycznej nie ma konieczności opłacania stałych składek sieci energetycznych. Ogranicza to opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej do zera.


Łatwa instalacja:

Do założenia instalacji off-grid nie potrzeba wykwalifikowanych monterów. System można z powodzeniem zamontować samemu przy pomocy podstawowych narzędzi. Ogranicza to dość znacznie całkowity koszt inwestycyjny.


Dostęp do energii elektrycznej tam, gdzie nie ma sieci energetycznej lub jest mocno zawodna:

Wszędzie tam, gdzie są problemy z energią elektryczną bądź nie ma jej wcale, systemy off-grid zapewniają stały dostęp do prądu.


Czysta energia i ochrona środowiska:

Znaczna część energii w polskiej sieci elektroenergetycznej pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii. Korzystając z instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej ograniczamy ślad węglowy, który powstałby przy korzystaniu z konwencjonalnych źródeł energii.


Niezakłócona produkcja instalacji fotowoltaicznej:

W związku z nieprzystosowaniem infrastruktury energetycznej w Polsce pod co raz większą liczbę instalacji fotowoltaicznych, znacznie ograniczane są ich możliwości. W niektórych regionach Polski sieć jest przepełniona, w związku z czym napięcie w niej rośnie i produkcja z instalacji fotowoltaicznych nie jest przyjmowana. W systemie off-grid z magazynem energii całość produkcji nie przechodzi przez sieć - jest zużywana na potrzeby własne. Dzięki temu maksymalizuje się uzyski z własnej instalacji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Off-grid wady i zalety

Zalety systemów off-grid: Bezprzerwowe zasilanie: Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci

Autonomiczna instalacja fotowoltaiczna, która nie jest zależna od publicznej sieci energetycznej, zwana jest systemem off-grid. W instalacjach tego typu zamiast oddawać energię do sieci, używa się jej

Czy instalację fotowoltaiczną można rozbudować?

Z biegiem czasu może się okazać, że konieczna jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Może to być spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym domu lub po prostu dostępny staj