PROJEKTY
BADAWCZO-ROZWOJOWE

breeze_1.tif

Hybrydowy zasobnik energii do lekkich samochodów elektrycznych

Dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na opracowanie hybrydowego zasobnika energii do lekkich samochodów elektrycznych (LSEV)

panele w trawie

Hybrydowy zasobnik energii do instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na opracowanie hybrydowego zasobnika energii do instalacji fotowoltaicznych

belka_poir.jpg