SYSTEMY OFF-GRID

Potrzebujesz pomocy w doborze systemu off-grid?
Skontaktuj się z nami!

Podział instalacji fotowoltaicznych


Instalacje fotowoltaiczne to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu energii odnawialnej. Na całym świecie wyróżnia się dwa rodzaje systemów instalacji solarnych:

- on-grid,
- off-grid.
Podstawowa różnica jaka między nimi występuje to zależność od zakładu energetycznego. Podczas gdy instalacje on-grid nie mogą funkcjonować bez zintegrowania ich z siecią energetyczną, systemy off-grid mogą funkcjonować całkowicie autonomicznie. Otwiera to drogę do szeregu zastosowań m.in. na działkach, łodziach, w domkach letniskowych, kamperach itp. Podłączenie do zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej jest w tym przypadku opcją, a nie koniecznością.

Jak działa instalacja off-grid?

Sercem instalacji off-grid są akumulatory. To w nich gromadzona jest energia wytwarzania przez zainstalowane panele fotowoltaiczne. W przypadku systemów off-grid konieczne jest stosowanie specjalnych inwerterów z regulatorami ładowania, które posiadają wyjścia bateryjne. Energia z paneli przetwarzana jest przez solarny regulator ładowania, a następnie kierowana jest do akumulatora. Inwerter, którego zadaniem jest konwersja prądu stałego w prąd zmienny, pobiera energię z akumulatora i zasila odbiorniki. Oznacza to pełną niezależność systemu i możliwość stosowania go wszędzie tam, gdzie sieć energetyczna nie jest dostępna. W Polsce, jako iż ciężko jest przewidzieć stan pogody, często dołącza się uzupełniające urządzenia takie jak np. małe turbiny wiatrowe lub agregaty prądotwórcze.

Zalety systemów off-grid

Bezprzerwowe zasilanie:
Systemy off-grid nie są zależne od zewnętrznych systemów. Dla użytkownika oznacza to tyle, iż kiedy sieć energetyczna ma awarię, my możemy cieszyć się w pełni funkcjonalną własną instalacją.

Brak opłat za prąd:
Dzięki odcięciu się od sieci energetycznej nie ma konieczności opłacania stałych składek sieci energetycznych. Ogranicza to opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej do zera.

Łatwa instalacja:
Do założenia instalacji off-grid nie potrzeba wykwalifikowanych monterów. System można z powodzeniem zamontować samemu przy pomocy podstawowych narzędzi. Ogranicza to dość znacznie całkowity koszt inwestycyjny.

Dostęp do energii elektrycznej tam, gdzie nie ma sieci energetycznej lub jest mocno zawodna:
Wszędzie tam, gdzie są problemy z energią elektryczną bądź nie ma jej wcale, systemy off-grid zapewniają stały dostęp do prądu.

Czysta energia i ochrona środowiska:
Znaczna część energii w sieci elektrycznej pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii. Korzystając z instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej ograniczamy ślad węglowy, który powstałby przy korzystaniu z konwencjonalnych źródeł energii.

Niezakłócona produkcja instalacji fotowoltaicznej:
W związku z nieprzystosowaniem infrastruktury energetycznej w Polsce pod co raz większą liczbę instalacji fotowoltaicznych, znacznie ograniczane są ich możliwości. W niektórych regionach Polski sieć jest przepełniona, w związku z czym napięcie w niej rośnie i produkcja z instalacji fotowoltaicznych nie jest przyjmowana. W systemie off-grid z magazynem energii całość produkcji nie przechodzi przez sieć - jest zużywana na potrzeby własne. Dzięki temu maksymalizuje się uzyski z własnej instalacji.
 

Zalety systemów niskonapięciowych

Tworzenie stosunkowo małych magazynów energii:
Dzięki użyciu skalowalnych jednostek, możliwe jest tworzenie systemów idealnie dopasowanych do zapotrzebowania. Nie ma konieczności inwestowania w duże magazyny energii już na samym początku

Możliwość rozwoju pojemności z biegiem czasu:
Przy użyciu skalowalnych jednostek istnieje możliwość zwiększania pojemności magazynu z biegiem czasu. W miarę zwiększania się zapotrzebowania energetycznego można uzupełniać system o dodatkowe moduły.

Bezpieczeństwo:
Systemy niskonapięciowe do 48V są bezpieczne dla użytkownika. Przy przypadkowym zwarciu systemu nie ma zagrożenia zdrowia i życia.

Możliwość rozwoju systemu o dodatkowe źródła energii:
Systemy niskonapięciowe z łatwością da się przystosować w przyszłości do dodatkowych źródeł energii takich jak np. turbiny wiatrowe. Dzięki temu możemy rozwijać system bez dużych nakładów pracy i kosztów.

Samodzielny montaż:
Do montażu niskonapięciowych systemów nie ma konieczności zatrudniania wyspecjalizowanych elektryków. System można z powodzeniem rozwijać samemu.

Niezawodność systemu:
Awaria jednego modułu lub celi nie powoduje rozłączenia całego systemu. W przypadku zauważenia utraty pojemności magazynu wystarczy wymienić jeden moduł, a w czasie samej awarii system nadal pracuje.

Zastosowanie różnych rodzajów akumulatorów:
Systemy do 48V mogą być tworzone z akumulatorów litowo-jonowych, hybrydowych (połączenie litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi), bądź z kwasowo-ołowiowych. W zależności od zapotrzebowania można skomponować system dostosowany idealnie do potrzeb użytkownika. Daje to dużą swobodę i nie ogranicza użytkownika do korzystania wyłącznie z produktów określonych przez producenta falownika.